Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Hjälp avancerad sökning fotodatum

Sök på "Fotodatum"

Fotodatum söker du på för att hitta bilder tagna före/efter ett visst datum eller bilder tagna under vissa årtal.

Du använder fälten "Fotodatum Från" och Fotodatum Till" för att ange datum du söker på. De är indelade i tre fält, det vänstra för årtal, mittenfältet för månad och det högra fältet för dag. Du kan välja att fylla i bara år, fylla i år och månad eller fylla i år, månad och dag

Om du bara fyller i "Fotodatum Från", så kommer du söka på alla bilder tagna det datumet eller senare

Om du bara fyller i "Fotodatum Till", så kommer du söka på alla bilder tagna före eller på det datumet

Exempel 1: Söka på bilder tagna 2005 eller senare.

Ange "2005" i "Fotodatum Från". Lämna "Fotodatum Till" tomt.

Exempel 2: Söka på bilder tagna senast 1910.

Ange "1910" i "Fotodatum Till". Lämna "Fotodatum Från" tomt.

Exempel 3: Söka på bilder tagna på 1920-talet.

Ange "1929" i "Fotodatum Till". Ange "1920" i "Fotodatum Från"

Exempel 4: Söka på bilder tagna på första april 1999.

Ange "1999-4-1" i "Fotodatum Till". Ange "1999-4-1" i "Fotodatum Från"

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.