Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Hjälp avancerad sökning kategorier

Sök på "Kategori"

Sök på kategori för att hitta en särskild typ av motiv. Det finns fyra huvudkategorier som i sin tur är indelade i motivgrupper och motiv. Indelningen bygger på terminologi som används för andra register vid Riksantikvarieämbetet.

Välj mellan "Byggnader", "Fornminnen", "Miljöer" och "Övrigt".

Exempel: Fornminnen

När du valt en översta kategori, så fylls listan under kategorin med de motivgrupper som hör till kategorin.

Precisera sökningen genom att under respektive kategori välja motivgrupp.

Exempel: Befästningslämningar

När du valt en motivgrupp, så fylls listan under motivgruppen med de motiv som hör till motivgruppen.

Precisera sökningen ytterligare genom att välja typ av motiv.

Exempel: Fornborgar

Bestäm innan du utför sökningen om du vill se resultatet som tumnagelbilder eller som text (sorteras i bokstavsordning efter namnet på kommunen).

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.