Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Hjälp avancerad sökning nyckelord

Sök på "Nyckelord"

Sök på nyckelord för att hitta särskilda bildmotiv - det finns ett 10-tal nyckelord att välja mellan. Nyckelorden beskriver det som finns på bilden. Nyckelord är ett komplement till kategorierna.

Välj ett nyckelord ur listan.

Exempel: Riksintressen

När du valt ett nyckelord, listas det automatiskt under dropplistan. Du kan ta bort det valda nyckelordet från din sökning genom att trycka på det röda krysstecknet.

Du kan även lägga till fler nyckelord till sökningen genom att välja dem i dropplistan.

Exempel: Byggnadsminnen.

Bestäm innan du utför sökningen om du vill se resultatet som tumnagelbilder eller som text (sorteras i bokstavsordning efter namnet på kommunen).

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.