Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Hjälp avancerad sökning populärnamn

Sök på "Populärnamn"

Sök på populärnamn för att hitta bilder på objekt med ett visst namn.

Sökningen hittar alla bilder som har ett populärnamn som börjar på det angivna värdet.

Exempel 1: Hitta bilder på Rökstenen.

Fyll i "Röksten" i fältet Populärnamn

Sök. Sökningen hittar nu bilder som heter "Röksten", "Rökstenen" osv.

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.