Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Zoom

Glimmingehus

Foto: Lars Kennerstedt

RAÄ-nummer Vallby 5:1. Tomten i Glimmingehus. Akvarell av okänd konstnär, eventuellt av A.T. Gellerstedt från 1800-talets senare hälft.

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.