Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Zoom

S:t Nicolai ruin

Foto: Lars Kennerstedt

RAÄ-nummer: Visby 53:1. Ruinen från sydväst. Akvarell från 1800-talets mitt, möjligen av Lars Cedergren.

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.