Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Zoom

Skatelöv gravfält

Foto: Lars Kennerstedt

Raä-nr: Skatelöv 111:1, 112:1, 113:1 m.fl. Omfattande fornlämningsområde som domineras av olika slags gravanläggningar samt en runsten (Sm 7). Ur "Samlingar för Nordens fornälskare", band 1, 1822 av N.H. Sjöborg.

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.