Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Zoom

U484 Lagga

Foto: Lars Kennerstedt

Raä-nr: Lagga 40:1. Runsten strax söder om Kasby gård. Inskriften lyder: "Öring lät resa stenen efter Vidfare, sin fader." Lavering troligen från 1700-talet.

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.