Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Skärkindsstenen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Skärkindsstenen

Foto: Lars Kennerstedt - 1992-06-17

Ög171. Skärkind 68:1. Runsten på kyrkogården vid Skärkinds gamla kyrka. Inskriften innehåller bara ett ord, förmodligen ett namn som på nutida svenska skulle kunna återges Skinnljuv.

sd922016

229010110815:025

Skärkind

Östergötland

Norrköping

Östergötland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Byggnadsverk

Religionsutövning - kyrkor

(01) Exteriörer

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Skärkind 68:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.