Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U1161 Altuna : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U1161 Altuna

Foto: Bengt A Lundberg - 1985

Bildframställning av Tors fiskafänge. Inskriften på framsidan lyder: Vifast, Folkad, "kuþar" lät resa stenen efter sin fader Holmfast (och efter sin broder) Arnfast.

fd850110

364510111103:004

Altuna

Uppland

Enköping

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Altuna 42:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.