Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U11 Adelsö Hovgården : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U11 Adelsö Hovgården

Foto: Bengt A Lundberg - 1990-05-18

Runblocket, RAÄ Adelsö 46:1, med omgivning. Texten lyder: "Tyd du runorna! Rätt lät rista dem Tolir, bryte i Roden, åt konungen. Tolir och Gylla lät rista (dessa runor), båda makarna efter sig till en minnesvård. Håkon bjöd rista". Adelsö kyrka i bakgrunden.

fd904228

577516511703:019

Adelsö

Uppland

Ekerö

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Adelsö 46:1

Bebyggelseregistret

ADELSÖ KYRKA

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.