Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U137 Broby : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U137 Broby

Foto: Bengt A Lundberg - 1991-07-23

Efter flyttningen av stenen 1990. Inskriften lyder: Östen och Estrid reste stenarna efter Gag, sin son.

fd910106

364510111107:016

Täby

Uppland

Täby

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Täby 42:5

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.