Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U145 Fällbro : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U145 Fällbro

Foto: Bengt A Lundberg - 1997-10-14

Täby 46:2. Inskriften på runhällen lyder: Torkel och Fulluge lät hugga denna häll och göra bron efter Sten sin fader. Olev högg.

ff980125

667330920119:033

Täby

Uppland

Täby

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

10010400460002

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.