Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U144 Hagby gård : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U144 Hagby gård

Foto: Bengt A Lundberg - 1991-07-23

Inskriften på runhällen lyder: Gammal och Torsten och Torgils lät rista runorna efter Björn sin fader, och efter Sigvat, sin broder , och Holmfrid efter sin man.

fd910620

364510111108:001

Täby

Uppland

Täby

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Täby 93:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.