Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U164 Jarlabankes bro : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U164 Jarlabankes bro

Foto: Bengt A Lundberg - 1985-07-16

Inskriften lyder: Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig, medan han levde, och han gjorde denna bro för sin själ, och ensam ägde han hela Täby.

fd851220

364510111107:079

Täby

Uppland

Täby

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Täby 4:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.