Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U130 Norahällen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U130 Norahällen

Foto: Bengt A Lundberg - 1985-08-23

Inskriften lyder: Björn, Finnvids son, lät hugga denna häll efter Olev, sin broder. Han blev sviken på Finnheden. Gud hjälpe hans själ. Denna gård är deras odal och ättarv, Finnvidssönernas till Älgesta.

fd851606

364510111103:073

Danderyd

Uppland

Danderyd

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

Extern Länk

Danderyd 15:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.