Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U729 Ågersta : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U729 Ågersta

Foto: Bengt A Lundberg - 1985-08-21

Runstenen snett framifrån. Inskriften lyder: Vidhugse lät resa denna sten efter Särev, sin gode fader. Han bodde i Ågersta. Här skall stenen stå mellan byarna. Råde den man som runvis är, de runorna som Balle ristat.

fd852204

364510111108:025

Löt

Uppland

Enköping

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Löt 14:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.