Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U209 Vedahällen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U209 Vedahällen

Foto: Bengt A Lundberg - 1985-07-16

Inskriften på runhällen lyder: Torsten gjorde (minnesvården) efter Ärnmund, sin son, och köpte denna gård och förvärvade (rikedom) öster ut i Gårdarike.

fd852410

364510111106:004

Angarn

Uppland

Vallentuna

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Angarn 84:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.