Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U214 Vallentuna : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U214 Vallentuna

Foto: Bengt A Lundberg - 1985-07-18

Runsten i Vallentunda kyrka. Inskriften, vars avslutning är rimmad, lyder: .. Och Ingeberg efter sin make. Han drunknade i Holms hav. Hans knarr gick i kvav; endast tre kom av.

fd852507

364510111106:010

Vallentuna

Uppland

Vallentuna

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Vallentuna 411:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.