Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U212 Vallentuna : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U212 Vallentuna

Foto: Bengt A Lundberg - 1985-07-16

Runsten med tvåsidig ristning vid Vallentuna kyrka. Inskriften på A-sidan lyder: Jarlabanke lät resa denna sten efter sig, medan han levde. Han ägde ensam hela Täby. Gud hjälpe hans själ.

fd852506

364510111106:009

Vallentuna

Uppland

Vallentuna

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Byggnadsverk

Religionsutövning - kyrkor

(01) Exteriörer

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Vallentuna 15:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.