Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U80 Sundbyhällen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U80 Sundbyhällen

Foto: Bengt A Lundberg - 1992-09-29

Raä-nr: Stockholm 1196. Uppmålning av runinskrift.

fd920505

364510111106:016

Stockholm

Uppland

Stockholm

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Övrigt

Arbetsmotiv

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Stockholm 1196

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.