Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U80 Sundbyhällen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U80 Sundbyhällen

Foto: Bengt A Lundberg - 1992-09-29

Raä-nr: Stockholm 1196. Uppmålning av runinskrift. Inskriften lyder: Andvätt och Gärdar lät rista dessa runor efter Sven, sin fader, och Kättilvi efter sin make.

fd920502

364510111106:015

Stockholm

Uppland

Stockholm

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Övrigt

Arbetsmotiv

Runor

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Stockholm 1196

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.