Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U687 Sjustablocket : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U687 Sjustablocket

Foto: Bengt A Lundberg - 1985-08-21

Inskriften på runblocket är gjord av en mor till minne av sina fyra söner. Om en av dessa sägs att han blev död i Holmgård i Olovskyrkan. Ristningen är signerad av Öpir.

fd851902

364510111108:017

Skokloster

Uppland

Håbo

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Skokloster 14:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.