Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U614 Torsätra : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U614 Torsätra

Foto: Bengt A Lundberg - 1990-07-01

Runstenen på sin tidigare plats på museigården, Statens historiska museum. Inskriften lyder: Skule och Folke låter resa denna sten efter sin broder Husbjörn. Han blev sjuk ute, då de tog gäld på Gotland.

fd900206

364510111106:034

Västra Ryd

Uppland

Upplands-Bro

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Västra Ryd 65:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.