Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U933 Uppsala domkyrka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U933 Uppsala domkyrka

Foto: Bengt A Lundberg - 1986-07-29

Inskriften lyder: Borga lät resa stenen efter Stynbjörn .. Torkel lät (resa den) efter sin broder.

fd861601

364510111106:036

Uppsala

Uppland

Uppsala

Uppsala

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Uppsala 11:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.