Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U52 Edeby : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U52 Edeby

Foto: Bengt A Lundberg - 1990-08-29

Inskriften på runhällen lyder: Åfrid lät (hugga hällen) efter Svarthövde och efter Igulfast, sina söner, och efter Åsgöt.

fd900111

364510111107:056

Lovö

Uppland

Ekerö

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Lovö 53:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.