Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U72 Hansta : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U72 Hansta

Foto: Bengt A Lundberg - 1991-06-20

Raä-nr: Stockholm 1193. Runstenen är flyttad till Skansen. Inskriften lyder: Gärdar och Jorund låter resa dessa stenar efter sina systersöner Ärnmund och Ingemund.

fd911220

364510111108:079

Stockholm

Uppland

Stockholm

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Stockholm 1193

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.