Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

U337 Granbyhällen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

U337 Granbyhällen

Foto: Bengt A Lundberg - 1990-03-19

Inskriften, som är den till ytan största i Uppland, är ristad till minne av en far, en mor samt ytterligare några personer. Fadern Finnvids ägande kommenteras. Ristningen är signerad av Visäte.

fd900902

461216131763:001

Orkesta

Uppland

Vallentuna

Stockholm

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Orkesta 44:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.