Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Vs24 Hassmyra : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Vs24 Hassmyra

Foto: Bengt A Lundberg - 1986-07-28

Texten lyder: Gode bonden Holmgöt lät resa (stenen) efter Odendisa, sin hustru. Det kommer icke till Hassmyra en bättre husfru, som råder för gården. Rödballe ristade dessa runor. Till Sigmund var Odendisa en god syster.

fd862009

851431121603:018

Fläckebo

Västmanland

Sala

Västmanland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Fläckebo 4:1

Extern Länk

Riksantikvarieämbetets hemsida

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.