Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Västra Strö monumentet : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Västra Strö monumentet

Foto: Bengt A Lundberg - 1985-05-09

Runstenarna, Dr335 i förgrunden och Dr334 i bakgrunden.

fd856109

461216130109:008

Västra Strö

Skåne

Eslöv

Skåne

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Manuell inmatning (inexakt position)

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Västra Strö 2:3

FMIS Fornsök

Västra Strö 2:4

Extern Länk

Riksantikvarieämbetet

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.