Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Dr295 Hällestadsstenen 1 : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Dr295 Hällestadsstenen 1

Foto: Bengt A Lundberg - 1985-05-08

Runsten inmurad i Hällestad kyrkas östra vägg, RAÄ-nummer Hällestad 2:1. Inskriften lyder: Eskil satte denna sten efter Toke, Gorms son, sin hulde herre. Han flydde icke vid Uppsala. Kämpar reste efter sin broder stenen på berget; den står fast med runor. De gick närmast Gorms son Toke.

fd856404

461216130109:046

Hällestad

Skåne

Lund

Skåne

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Hällestad 2:1

Bebyggelseregistret

HÄLLESTADS KYRKA

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.