Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Dr344 Simrisstenen 1 : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Dr344 Simrisstenen 1

Foto: Bengt A Lundberg - 1994-08-10

Runsten, RAÄ-nummer Simris 1:1. Inskriften lyder: Björnger lät resa denna sten efter sin broder Ravn, sven hos Gunnulv i Svitjod (Sverige)

fd941703

461216130109:036

Simris

Skåne

Simrishamn

Skåne

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Simris 1:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.