Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Dr337 Vallebergastenen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Dr337 Vallebergastenen

Foto: Bengt A Lundberg - 1990-04-26

Runsten Dr337, RAÄ-nummer Lund 9:6, på runstenskullen i Lund. Den tvåsidiga inskriften lyder i sin helhet: Sven och Torgöt gjorde dessa minnesmärken efter Manne och Svenne. Gud hjälpe väl deras själ. Och de ligger i London.

fd900306

461216130109:059

Valleberga

Skåne

Ystad

Skåne

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Lund 9:6

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.