Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sm42 Tuna : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sm42 Tuna

Foto: Bengt A Lundberg - 1985-05-10

Inskriften lyder: Tumme (?) reste denna sten efter Assur sin broder, som var i tjänst hos kung Harald som sjökrigare.

fd853810

563916330356:025

Ryssby

Småland

Ljungby

Kronoberg

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Ryssby 38:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.