Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sm35 Replösastenen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sm35 Replösastenen

Foto: Bengt A Lundberg - 1985

Kallas även för "Sicklingestenen". Inskriften lyder: Götrad gjorde denna vård efter Åstrad sin fader, den ypperste av de fränder och odalmän, som i Finnveden fordom levde..

fd853807

563916330356:029

Ljungby

Småland

Kalmar

Kalmar

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Ljungby 28:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.