Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Bjälbostenen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Bjälbostenen

Foto: Bengt A Lundberg - 1985-05-30

Inskriften lyder: "Drägnar" reste denna sten efter Grep, sin gillesbroder, Jutes son. Love ristade runorna.

fd855103

461216130151:002

Bjälbo

Östergötland

Mjölby

Östergötland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Byggnadsverk

Religionsutövning - kyrkor

(01) Exteriörer

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Bjälbo 3:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.