Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Högby gamla kyrka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Högby gamla kyrka

Foto: Bengt A Lundberg - 1986-05-28

Inskriften på denna sida lyder: Torgärd reste denna sten efter Assur, sin morbroder. Han ändades österut i Grekland.

fd864815

461216130151:039

Högby

Östergötland

Mjölby

Östergötland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Högby 10:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.