Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Ledbergsstenen : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Ledbergsstenen

Foto: Bengt A Lundberg - 1985-05-31

Med mytologisk bildframställning. Inskriften lyder i sin helhet: Bise satte denna sten efter Torgöt .. sin fader, de båda (Bise) och Gunna (reste stenen). Tistel, mistel, kistel.

fd855406

461216130151:017

Ledberg

Östergötland

Linköping

Östergötland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Riksintressen

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Ledberg 6:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.