Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Törnevalla kyrkhage : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Törnevalla kyrkhage

Foto: Bengt A Lundberg - 1985-05-28

Inskriften lyder: Torsten reste denna sten efter Tore sin måg (svåger, svärfar).

fd855704

461216130151:060

Törnevalla

Östergötland

Linköping

Östergötland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Törnevalla 63:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.