Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

G216 Timansbrynet : Klicka för att öppna i nytt fönster.

G216 Timansbrynet

Foto: Bengt A Lundberg - 1986-01-15

Inskriften lyder: Ormika Ulvair Grekland, Jerusalem, Island, Särkland.

fd861306

461216131752:021

Roma

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.