Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

G134 Sjonhem : Klicka för att öppna i nytt fönster.

G134 Sjonhem

Foto: Bengt A Lundberg - 1986-01-13

Inskriften lyder: Rodvisl och Rodälv de lät resta stenarna efter tre söner. Denna efter Rodfos. Honom svek valacker på utfärden. Gud hjälpe Rodfos jäl. Gud svike dem som svek honom. Stenen står i Gotlands museum.

fd866905

461216131752:003

Sjonhem

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.