Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

G88 Kylver : Klicka för att öppna i nytt fönster.

G88 Kylver

Foto: Bengt A Lundberg - 1985-12-01

Inskriften består av den äldre runraden samt palindromet sueus.

fd856803

461216131752:009

Stånga

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.