Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

G113 Ardre kyrka 3 : Klicka för att öppna i nytt fönster.

G113 Ardre kyrka 3

Foto: Bengt A Lundberg - 1986-01-13

Ena sidan (A). Inskriften på denna sida lyder: Ottar och Gairvat och Aivat de satte stenen efter Liknat , sin fader.

fd867004

461216131752:028

Ardre

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.