Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

G113 Ardre kyrka 3 : Klicka för att öppna i nytt fönster.

G113 Ardre kyrka 3

Foto: Bengt A Lundberg - 1986-01-13

Andra sidan (B). Inskriften på denna sida lyder: Radjalv och Gairnjaut de gjorde goda minnesmärken efter en rask man. Lik(n)raiv ristade runorna.

fd867003

461216131752:026

Ardre

Gotland

Gotland

Gotland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.