Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Hs12 Högs kyrka : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Hs12 Högs kyrka

Foto: Bengt A Lundberg - 1993-06-15

Inskriften som är ristad med stavlösa runor lyder: Gudnjut, Toras (?) son, lät resa denna sten och gjorde bron efter sina bröder Åsbjörn och efter Gudlev.

fd930505

461216130606:031

Hög

Hälsingland

Hudiksvall

Gävleborg

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Byggnadsverk

Religionsutövning - kyrkor

(01) Exteriörer

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Hög 47:1

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.