Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Hs10 Hälsingtuna : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Hs10 Hälsingtuna

Foto: Bengt A Lundberg - 1993-06-13

RAÄ Hälsingtuna 7:1. Detalj av runstenen Hs10 vid Hälsingtuna kyrka. Inskrift med stavlösa runor.

fd933803

577516511719:012

Hälsingtuna

Hälsingland

Hudiksvall

Gävleborg

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Byggnadsverk

Religionsutövning - kyrkor

(01) Exteriörer

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Hälsingtuna 7:1

Bebyggelseregistret

HÄLSINGTUNA KYRKA

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.