Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Hs10 Hälsingtuna : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Hs10 Hälsingtuna

Foto: Bengt A Lundberg - 1990-06-12

Inskrift med stavlösa runor. Det mesta av texten har vittrat bort. Avslutningen av inskriften lyder: "Och Bruse, Åsbjörns son, ristade dessa runor."

fd904412

577516511719:003

Hälsingtuna

Hälsingland

Hudiksvall

Gävleborg

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.