Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Hs4 Borg runstensfragment : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Hs4 Borg runstensfragment

Foto: Bengt A Lundberg - 1993-06-17

Fragment hittat på 1930-talet som kilsten till grinstolpe. Inga spår av runor.

fd930218

461216130606:039

Norrala

Hälsingland

Söderhamn

Gävleborg

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.