Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö166 Grinda : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö166 Grinda

Foto: Bengt A Lundberg - 1985-06-19

Inskrift: Grytgård, Ärinde, sönerna, gjorde (vården) efter käcke fadern. Gudver var västerut i England, skiftade (dana)gälden, borgar i Saxland (hem)sökte han manligen.

fd854010

563916330544:007

Spelvik

Södermanland

Nyköping

Södermanland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Spelvik 39:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.