Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Visa bild

Sö198 Mervalla : Klicka för att öppna i nytt fönster.

Sö198 Mervalla

Foto: Bengt A Lundberg - 1985-06-18

Inskriften lyder: Sigrid lät resa denna sten efter Sven, sin make. Han ofta seglat till Semgallen med dyrbart skepp kring Domesnäs.

fd854308

563916330544:057

Ytterselö

Södermanland

Strängnäs

Södermanland

Sverige

RAÄ

Creative Commons-licens

Fornminnen

Ristningar, hällmålningar och minnesmärken

Runristning/runsten

Runor

Koordinatursprung:

Visa på karta (eniro.se)

Fornlämningens koordinater i FMIS

Visa på karta (hitta.se)

Visa i Google Earth

Se följande för relaterad information:

FMIS Fornsök

Ytterselö 92:2

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.